Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

2cze2020

Klub Seniora w Starych Krzywych wznawia działalność

Od dnia 08 czerwca 2020 roku Klub Seniora w Starym Krzywym działający w ramach projektu Klubu „Senior+” utworzonego w ramach dofinansowania Programu Rządowego Wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020 edycja 2019 zostanie ponownie otwarty.

Seniorzy wracają do zajęć-jednak z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemiologicznych.
W okresie od 12 marca do 24 maja 2020 roku zawiesił działalność w placówkach i ośrodkach wsparcia m.in. w klubach seniora. Spowodowane było to rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a przede wszystkim troską o zdrowie i życie seniorów. Po okresie zawieszenia działalność Klubu, Urząd Gminy reprezentowany przez Wójt Ewę Jurkowską - Kawałko podjął działania zmierzające do ponownego uruchomienia tej placówki.
Przystąpiono także do opracowania odpowiednich procedur zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rekomendacjami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Profil zaufany