Aktualności

Ludzie i wydarzenia

1cze2022

Kolejne drogi powstaną w Gminie Stare Juchy

Złożone przez Gminę wnioski w ramach II Edycji Polski Ład- Rządowy Program Inwestycji Strategicznych otrzymały dofinansowanie na przebudowę dróg w miejscowości Płowce oraz Stare Juchy.

Inwestycja zakłada przebudowę 2 dróg gminnych szutrowych na drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zakres prac przebudowy w miejscowości Płowce obejmuje wykonanie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej (2 warstwy) zjazdy.

Zakres prac drogi w Starych Juchach będzie obejmował przebudowę ul. Wczasowej wraz ze skrzyżowaniem stanowiącym część ulicy Polnej. Zadanie zakłada wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej (2 warstwy), okrawężnikowanej o szerokości 5m wraz ze zjazdami do posesji z kostki betonowej w tym elementy chodnika.

Przewidywany okres realizacji inwestycji do 12 miesięcy.

Przewidziana wartość inwestycji to 842.550,00zł.

Wartość dofinansowania z Programu 800.442,50zł.

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki III Edycji Polskiego Ładu, gdzie zostały złożone wnioski na przebudowę dróg gminnych do miejscowości: Ostrów i Olszewo oraz wniosek na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skomack Wielki Osada.