Aktualności

Ludzie i wydarzenia

2mar2023

KONKURS NOWEFIO

KONKURS NOWEFIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 W RAMACH FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021 - 2030, PRIORYET 1 MAŁE INICJATYWY

Cel: zwiększenie zaangażowania obywateli
i organizacji województwa warmińsko-mazurskiego, działających
w grupach nieformalnych
i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego
w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalnie sektora obywatelskiego w Polsce.

Adresaci konkursu:
a) małe organizacje pozarządowe – podmioty wymienione w art. 3 ust.3 UoDPPioW, które zostały zapisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotacje, mają siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł.
b) Grupy nieformalne – to nie mniej niż trzy pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące obszar województwa warmińsko-mazurskiego, składające wniosek samodzielnie lub przy użyczeniu osobowości prawnej Patrona.

  • Dotacja może wynieść od 2 000,00 zł do 6 000,00 zł
  • Nabór trwa od 20 lutego do 20 marca 2023 r.
  • Projekt może być realizowany od dnia złożenia wniosku do 15 listopada 2023 r., maksymalnie 6 miesięcy
  • Wnioski składa się przez generator dostępny na stronie http://warmiamazurylokalnie.eu/
Autor: Ośrodek Animacyjno-Doradczy Warmia Mazury Lokalnie 5
Pliki do pobrania
FIO2023_RegulaminNOWEFIO-IO_(2).pdfWzór formularza wniosków FIO WML 2021.pdfFIO2023_KOc_Formalnej_.pdfFIO2023_kocmerytorycznej.pdf