Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

13lip2021

Konsultacje w sprawie projektu rozwoju ponadlokalnego pn Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do 2030 roku

Szanowni Państwo,

Gmina Miasta Ełk i Gmina Ełk przygotowały projekt strategii rozwoju ponad lokalnego pn. Starategia Rozwoju Ośrodka subregionalnego Ełk do 2030 roku. Zgodniez art, 6 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r., o zasadach prowadzenie polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) przekazuje informację o rozpoczeciu procesu konsultacji społecznych tego dokumentu. Będą one trwały w terminie 19 lipca - 23 sierpnia 2021 r.

Projekt strategii i informacje o sposobie przekazywania uwag/propozycji zmian znajdują sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku (zakładka Strategie, raporty i opracowania - Strategia rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk)

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10040/Strtegia Rozwoju Osrodka Subregionalnego Elk/

Kontak w sprawie: Biuro Związki ZIT MOF Ełk Urzedu Miasta Ełk, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl

 

Autor: Urząd Miasta Ełk
e-Urząd Gminy Stare Juchy