Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

30paz2020

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1062 ze zm.) Wójt Gminy Stare Juchy wyznaczył Panią Agnieszkę Sadowską na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Stare Juchy.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Stare Juchy – Pani Agnieszka Sadowska
adres do korespondencji: ul. Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy
telefon: 87 619 90 53 wew. 26
e-mail: a.sadowska@stare-juchy.pl

 

Zarządzenie nr 81.2020 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2020r. w sprawie wyznaczenia  koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Stare Juchy.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
e-Urząd Gminy Stare Juchy