Aktualności

Stowarzyszenia

3mar2020

Lokalna Grupa Działania Lider w EGO ogłasza

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Oszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

Autor: Beata Olechowska
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o naborze wniosków.pdf