Aktualności

Ludzie i wydarzenia

5cze2020

MIEJSCA SPOTKAŃ W KAŻDEJ GMINIE POWIATU EŁCKIEGO

W dniu 04 czerwca 2020r. została podpisana umowa  pomiędzy OSP Gorłówko a Powiatem Ełckim na realizację projektu „ Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”.

Dzięki podpisanej umowie na plaży wiejskiej w sołectwie Orzechowo powstanie siłownia zewnętrzna. Zamontowane zostaną następujące urządzenia typu:

- SURFER, BIEGACZ,TWISTER

-ORBITEK SŁUP ROWER

- WYCIĄG SŁUP KRZESŁO

- ŁAWKA PARKOWA

- TABLICA Z REGULAMINEM UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ SIŁOWYCH

Dodatkowo teren zostanie zagospodarowany. Posadzone zostaną krzewy i zasiana będzie trawa.

 Wartość projektu wynosi 20.000,00 zł brutto.

Dofinansowanie projektu przez Powiat Ełcki – 15.000,00 zł brutto

Dofinasowanie projektu  przez Gminę Stare Juchy – 5.000,00 zł brutto.

Przewidywany termin zakończenia projektu: 30 czerwca 2020r.

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy