Aktualności

Ludzie i wydarzenia

27maj2022

Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego

W  dniu 20 maja 2022r. została  podpisana umowa pomiędzy Biblioteką Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy a Powiatem Ełckim na realizację projektu pn. „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”

Dzięki podpisanej umowie w sołectwie Szczecinowo powstanie:

- zadaszona wiata rekreacyjna z dachem dwuspadowym krytym blachą trapezową o wymiarach 6 m x 5 m,

- podłoże wykonane z kostki brukowej o wymiarach 6,5 m x 5,5 m.

Wartość projektu wynosi 20.000,00 zł.

Dofinansowanie projektu przez Powiat Ełcki wynosi: 15.000,00 zł

Dofinasowanie projektu przez Gminę Stare Juchy – 5.000,00 zł

Przewidywany termin zakończenia projektu 30 czerwca 2022r.

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy