Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

11wrz2020

Modernizacja drogi nr 176002N w miejscowości Dobra Wola

W dniu 10.09.2020 r. w obecności Pani Ewy Jurkowskiej – Kawałko Wójta Gminy Stare Juchy, Pana Sławomira Koronkiewicz - Sołtysa Sołectwa Dobra Wola, Radnej – Wiesławy Koronkiewicz oraz przedstawiciela wykonawcy -Pana Kazimierza Kochańskiego, została oddana do użytkowania inwestycja pod nazwą: „Modernizacja dróg dojazdowych znajdujących się na działkach nr 89/11, 89/13, 89/12, 89/1. 89/2, 89/3, 89/5, 89/6, 89/7, oraz 69/3, 72/5 72/4 w miejscowości Dobra Wola w Gminie Stare Juchy”

Modernizacji został poddany odcinek drogi o długości 350 metrów. W trakcie przebudowy została poprawiona nawierzchnia drogi poprzez położenie nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy. Wykonane zostały przepusty oraz rowy umożliwiające odwodnienie drogi. Remont drogi usprawni lokalnym mieszkańcom dojazd do nieruchomości oraz poprawi komfort jazdy.

Inwestycja została wykonana w ramach umowy z Województwem Warmińsko – Mazurskim  na dofinansowanie  zadania z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Wartość zadania: 139 988,22 zł

Kwota dofinasowania: – 60 000 zł

Środki własne: 79 988,22 zł

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
e-Urząd Gminy Stare Juchy