Aktualności

Ludzie i wydarzenia

18cze2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów do przeprowadzenia spisu rolnego w Gminie Stare Juchy

Wójt Gminy Stare Juchy Pani  Ewa Jurkowska-Kawałko, jako Gminny Komisarz Spisowy, ogłosił nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r., który będzie miał miejsce w dniach 1 września – 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Stare Juchy.

– Kandydaci przejdą szkolenia zakończone egzaminem, a następnie z najlepszymi zostanie podpisana umowa zlecenie – informuje Ewa Jurkowska-Kawałko, Wójt Gminy Stare Juchy.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełnić następujące warunki: być pełnoletnim, zamieszkiwać na terenie Gminy Stare Juchy, posiadać co najmniej wykształcenie średnie; posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie; nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stare Juchy w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza w powszechnym spisie rolnym 2020 r.” w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7.30 do 15.30.

 

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego:

Wymagane dokumenty:

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.docxZgłoszenie na rachmistrza terenowego.docx