Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

22kwi2021

Nabór na Działanie Współpraca na Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności

Już niedługo rusza długo oczekwiany nabór na "KŁŻ'ty"!

 

Terminy: Wnioski będzie można składać od 29 marca do 12 maja 2021 r.

Pomoc przyznawana jest w wysokości:

325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,
280 000 zł, w pozostałych przypadkach

Forma pomocy - ryczałt (100%) w dwóch transzach 80% i na koniec operacji 20%.

Celem Działania jest tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ) lub rynków lokalnych. Efektem tych działań będzie:

Ograniczenie liczby pośredników -> Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej,
Połączenie rolników w grupy operacyjne -> współpraca producentów na rzecz wspólnej promocji i dystrybucji, w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej,
Stworzenie własnej lokalnej marki produktów,
Uruchomienie / usprawnienie własnego przetwórstwa (budowa, doposażenie, automatyzacja),
Zwiększenie zasięgu, liczby klientów i kanałów dystrybucji,
Zwiększenie zaufania konsumentów.

Koszty kwalifikowalne przewidziane w ramach KŁŻ dotyczą:

zakupu (np. samochodu, chłodni, maszyn) lub instalacji wyposażenia,
zakupu usług związanych z transportem produktów w związku z realizacją operacji,
kosztów ponoszonych z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, nieruchomości,
zakupu środków produkcji,
kosztów związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej.

Pomoc przyznawana jest każdej Grupie Operacyjnej, w której skład wchodzi, co najmniej 5 rolników spełniających podstawowe wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

sprzedaż bezpośrednia / dostawy bezpośrednie,
rolniczy handel detaliczny (RHD),
działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO).

Zmiana z 5 do 2 lat! Przez okres 2 lat od dnia otrzymania płatności drugiej transzy grupa operacyjna zobowiązana jest do prowadzenia wspólnej sprzedaży i ewidencji wspólnej sprzedaży grupy operacyjnej.

Zmiana z 18 do 13 pkt! Warunkiem koniecznym do spełnienia jest uzyskanie co najmniej 13 punktów!

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie ARiMR: link.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z brokerami SIR:

Emilia Bojkowska, e-mail: e.bojkowska@w-modr.pl, tel: 665 891 607

Marcin Nowicki, e-mail: m.nowicki@w-modr.pl, tel: 665 880 108

Opracowanie: Marcin Nowicki, Emilia Bojkowska       

 

https://wmodr.pl/index.php/sir/2614

         

Pliki do pobrania
plakat (002).pdf
e-Urząd Gminy Stare Juchy