Aktualności

Ludzie i wydarzenia

20sty2023

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczej i innych odpadów

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Rolnicy z terenu Gminy Stare Juchy, zainteresowani usunięciem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wnioski do Urzędu Gminy, w terminie do 15.02.2023 r.

Przewidywane dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem , że kwota dofinasowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł/Mg masy odpadów z folii rolniczych. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. Planowany termin dostarczenia folii przez rolników II-II kwartał 2023 r.

Różnicę pomiędzy ceną z przetargu a dofinansowaniem pokrywa rolnik.

Nie należy zaniżać we wniosku ilości odpadów, bo odebrana będzie maksymalnie tylko ilość wskazana we wniosku.

Bliższych informacji na temat ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać pod nr telefonu 87 619-90-53 wew. 29 lub osobiście w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 1A oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-20211.

Termin składania wniosków do dnia 15 lutego 2023r.

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych folia.pdfWNIOSEK 2023 folia.pdf