Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

21kwi2021

OGŁOSZENIE

W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wystąpieniem na terenie Gminy Stare Juchy grypy ptaków u kur niosek ogólnoużytkowych uprzejmie proszę o zachowanie środków, które zminimalizują możliwość rozpowszechniania się ww. jednostki chorobowej.

Jednocześnie apeluję o zwrócenie szczególnej uwagi na padnięcia zwłaszcza dzikich ptaków.  Główną przyczyną rozpowszechniania się wirusa grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki. Pozostawienie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko, gdyż wirus wywołujący tę chorobę szczególnie długo zachowuje swoją zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego.

Z uwagi na powyższe apeluję o konieczność:

- odosobniania drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w obcych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

- utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dojście mają dzikie ptaki;

- przechowywania paszy oraz ściółki dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;

- karmienia i pojenia drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

            Informacje na temat padłych ptaków należy zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Ełku – tel.: 87 610 23 17.

               

                                                                                                                                              Wójt Gminy Stare Juchy

                                                                                                                                          /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

e-Urząd Gminy Stare Juchy