Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

9lis2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Juchy w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy miejscowości Grabnik Osada dla miejscowości Grabnik - rodzaj osada.

Stare Juchy, dnia 09.11.2021 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Stare Juchy w  sprawie  uruchomienia  konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy miejscowości „Grabnik Osada” dla miejscowości Grabnik (rodzaj osada).

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. u. z 2019r. poz. 1443), art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) w związku z § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy – Wójt Gminy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy miejscowości Grabnik Osada .

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Grabnik (rodzaj osada) na temat nadania nazwy miejscowości „Grabnik Osada”. Przeprowadzenie procedury nadania nazwy miejscowości Grabnik Osada dla obszaru miejscowości Grabnik (rodzaj osada) jest uzasadnione zwyczajowo i kulturowo a nadto doprowadzi do dostosowania używanego powszechnie nazewnictwa tej miejscowości a także funkcjonującej nazwy miejscowości w rejestrze mieszkańców oraz wyborców jaki prowadzi tutejszy organ do nazwy miejscowości figurujących w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części w Obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami w terminie 17 listopada 2021 r. w godz. od 16.00 do 17.00 w miejscowości Grabnik rodzaj osada, przy budynku hydroforni.

Formularz konsultacyjny stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 91.2021

Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych dostępna jest w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500- lecia 4, pokój nr 1.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pani Agnieszka Łajewska – Podinspektor ds. ochrony środowiska. (a.lajewska@stare-juchy.pl, Tel.87 619 90 53 wew. 26).

Wójt Gminy Stare Juchy

/-/ Ewa Jurkowska -Kawałko

 

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
Formularz Grabnik Osada.pdfOgłoszenie Grabnik Osada.pdfZarządzenie Grabnik Osada.pdf
e-Urząd Gminy Stare Juchy