Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

9lis2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Juchy w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy miejscowości Skomack Wielki Osada dla miejscowości Skomack Wielki - rodzaj osada

Stare Juchy, dnia 09.11.2021r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Stare Juchy

w  sprawie  uruchomienia  konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy miejscowości „Skomack Wielki Osada” dla miejscowości Skomack Wielki (rodzaj osada).

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. u. z 2019r. poz. 1443), art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) w związku z § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy – Wójt Gminy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy miejscowości Skomack Wielki Osada .

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Skomack Wielki (rodzaj osada) na temat nadania nazwy miejscowości „Skomack Wielki Osada”. Przeprowadzenie procedury nadania nazwy miejscowości Skomack Wielki Osada dla obszaru miejscowości Skomack Wielki (rodzaj osada) jest uzasadnione zwyczajowo i kulturowo a nadto doprowadzi do dostosowania używanego powszechnie nazewnictwa tej miejscowości a także funkcjonującej nazwy miejscowości w rejestrze mieszkańców oraz wyborców jaki prowadzi tutejszy organ do nazwy miejscowości figurujących w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części w Obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami w terminie 17 listopada 2021 r  w godz. od 17.15 do 18.15 w miejscowości Skomack Wielki rodzaj osada, przy przystanku autobusowym.

Formularz konsultacyjny stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 90.2021 z dnia 09.11.2021 r.

Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych dostępna jest w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500- lecia 4, pokój nr 1.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pani Agnieszka Łajewska – Podinspektor ds. ochrony środowiska. (a.lajewska@stare-juchy.pl, Tel.87 619 90 53 wew. 26).

Wójt Gminy Stare Juchy

/-/ Ewa Jurkowska -Kawałko

 

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
formularz Skomack Wielki Osada.pdfOgłoszenie Skomack Wielki Osada.pdfZarządzenie Nr 90.2021Skomack Wielki Osada.pdf
e-Urząd Gminy Stare Juchy