Aktualności

Ludzie i wydarzenia

2mar2023

Program profilaktyki 40+ dla pacjentów POZ Stare Juchy

Czym jest program Profilaktyka 40 PLUS?

Profilaktyka 40 plus to nowy program badań diagnostycznych, z którego skorzystać może każda osoba po 40 r.ż. Badania zawarte w tym programie wykonywane są
w celach profilaktycznych. Oznacza to, że przeprowadza się je
u pacjentów, którzy nie doświadczają objawów chorobowych. Dzięki temu możliwe jest wykrycie licznych schorzeń na ich wczesnych etapach oraz wprowadzenie właściwego leczenia, które pozwoli zapobiec rozwojowi choroby. Dzięki testom zawartym w tym programie możliwa jest kompleksowa ocena stanu zdrowia pacjenta oraz wykrycie zaburzeń, które umożliwią szczegółowe ukierunkowanie dalszej diagnostyki.

W skład programu Profilaktyka 40 PLUS  wchodzą 3 oddzielne pakiety badań laboratoryjnych:

 • pakiet dla mężczyzn,
 • pakiet dla kobiet
 • oraz badania wspólne.

Zakres badań, które mogą zostać zrealizowane u danego pacjenta w ramach omawianego programu, zależy od wstępnej kwalifikacji za pomocą ankiety dostępnej w Internetowym Koncie Pacjenta.

Program Profilaktyka 40 PLUS – jaki jest cel?

Celem programu Profilaktyka 40 PLUS jest wdrożenie na szeroką skalę badań profilaktycznych dla osób
w średnim wieku. To właśnie w tej grupie są one najbardziej potrzebne, jako że ryzyko rozwoju licznych, przewlekłych schorzeń rośnie wraz z wiekiem pacjenta. Dzięki właściwej profilaktyce możliwe jest skuteczne zapobieganie rozwojowi licznych, poważnych chorób, takich jak m.in. choroby nowotworowe lub też określone choroby metaboliczne.

Poprzez wykrycie wczesnych zmian, które mogą sugerować początkowe etapy tych schorzeń, możliwe jest wdrożenie właściwego leczenia oraz postępowania, które nie dopuści do dalszej progresji choroby. Zwiększone wykonywanie badań profilaktycznych jest szczególnie istotne obecnie, w dobie pandemii koronawirusa. Ze względu na przeciążenie systemu ochrony zdrowia podczas szczytów zachorowań na COVID-19 oraz ograniczonego dostępu obywateli do świadczeń medycznych znacząco spadła liczba wykonywanych badań diagnostycznych. Skutkuje to słabszą wykrywalnością wielu chorób oraz możliwością ich dalszego postępu bez postawienia szybkiej diagnozy. Program Profilaktyka 40 PLUS ma na celu zachęcić osoby po 40 r.ż. do ponownego zadbania o własne zdrowie.

Jakie badania dostępne są w programie Profilaktyka 40 PLUS?

Badania zawarte w programie Profilaktyka 40 PLUS  pozwalają m.in. na ocenę ryzyka rozwoju chorób sercowo naczyniowych i ich powikłań, takich jak np. zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Możliwe jest zapobieganie tym ciężkim komplikacjom poprzez odpowiednio wczesne zmiany stylu życia oraz zmniejszenie wpływu czynników ryzyka na zdrowie pacjenta.

Dodatkowo dzięki badaniom diagnostycznym omawianego pakietu oceniana jest także funkcja wątroby (oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych – ALT, AST, GGTP) oraz nerek (pomiar poziomów kreatyniny, badanie ogólne moczu). Jest to niezwykle istotny element szerokiej profilaktyki, ze względu na znaczne zdolności kompensacyjne tych narządów. Pierwsze objawy ich schorzeń pojawiają się dopiero w sytuacji, gdy znaczna część narządu jest już znacząco niewydolna, często w sposób nieodwracalny. Wczesne wykrycie zaburzeń wyników badań oceniających ich funkcję pozwala na wdrożenie leczenia, które zapobiegnie dalszemu postępowi uszkodzeń.

Badania diagnostyczne wchodzące w skład programu Profilaktyka 40 PLUS  różnią się w zależności od płci pacjenta oraz od jego odpowiedzi w ankiecie kwalifikującej do programu.

Pakiet diagnostyczny badań dla kobiet może obejmować następujące testy laboratoryjne:

 • morfologia krwi obwodowej
 • cholesterol całkowity lub kontrolny profil lipidowy
 • oznaczenie poziomów glukozy we krwi
 • pomiar poziomów kreatyniny we krwi
 • oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych – AST, ALT, GGTP
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale

W przypadku pakietu badań dla mężczyzn mogą zostać wykonane następujące badania:

 • morfologia krwi obwodowej
 • cholesterol całkowity lub kontrolny profil lipidowy
 • oznaczenie poziomów glukozy we krwi
 • pomiar poziomów kreatyniny we krwi
 • oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych – AST, ALT, GGTP
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale

oznaczenie poziomów PSA (swoisty antygen sterczowy – badanie w kierunku chorób prostaty)

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą także skorzystać ze wspólnego pakietu badań diagnostycznych, który obejmuje:

 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • pomiar masy ciała
 • pomiar wzrostu
 • pomiar obwodu w pasie
 • obliczenie BMI (wskaźnika masy ciała)
 • ocenę rytmu serca

Jak się zapisać do programu Profilaktyka 40 PLUS?

Z programu Profilaktyka 40 PLUS mogą bezpłatnie skorzystać wszystkie osoby powyżej 40 roku życia. Aby otrzymać skierowanie na badania należy wypełnić ankietę, która znajduje się w Internetowym Koncie Pacjenta. Dzięki temu krótkiemu formularzowi możliwa jest ocena podstawowych czynników ryzyka oraz dobranie najbardziej optymalnych dla danej osoby badań.

Po uzupełnieniu omawianej ankiety pacjent otrzymuje e-skierowanie, za pomocą którego może zarejestrować się do placówki przeprowadzającej badania. Należy udać się wówczas do niej z dowodem osobistym.

W przypadku osób, które nie korzystają z Internetowego Konta Pacjenta możliwe jest także zapisanie się do programu poprzez skorzystanie z infolinii Domowej Opieki Medycznej, dostępnej pod numerem telefonu 22 735 39 53.

Serdecznie zapraszamy

Kierownik ds. Pielęgniarstwa Urszula Sosnowska

Wojskowy Szpital Kliniczny – Filia Ełk

Autor: Kierownik ds. Pielęgniarstwa Urszula Sosnowska