Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

16kwi2020

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA

 

 

Wójt Gminy Stare Juchy 02.04.2020r we współpracy z Dyrektorem Szkoły złożył wniosek o sfinansowanie zakupu laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła. Zgodnie z wytycznymi zostaliśmy zakwalifikowani do II kategorii samorządów co oznacza, że otrzymaliśmy dofinansowanie do 45 tysięcy złotych.    

Pozyskane środki pozwoliły na zakup 19 laptopów i 2 tabletów. Pragniemy poinformować Państwa, że nie przewidujemy żadnego naboru wniosków rodziców. Wybór uczniów zostanie dokonany w placówce oświatowej przy uwzględnieniu informacji, którymi dysponuje dyrektor szkoły i rada pedagogiczna. Sprzęt będzie udostępniany na zasadzie umowy użyczenia. 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. ,,Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdlanego" współfinsnowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Profil zaufany