Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

8sty2020

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ORAZ ODCINEK DROGI POWIATOWEJ NR 1917N W MIEJSCOWOŚCI ROGALE W RAMACH UMOWY O DOFINASOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

W dniu 20.12.2019r.  w obecności Pani Ewy Jurkowskiej – Kawałko Wójta Gminy Stare Juchy, Pana Piotra Bobrowskiego Z-ca Wójta Gminy Stare Juchy, Pana Lecha Witkowskiego Sołtysa miejscowości Rogale, Pana  Wojciecha Wielgata Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli wykonawcy drogi została oddana do użytkowania inwestycja drogowa pn. „ Przebudowa drogi gminnej oraz odcinek drogi powiatowej nr 1917N  w miejscowości Rogale”

Przebudowana droga przebiega wzdłuż zabudowy zagrodowej  oraz mieszkaniowej wielorodzinnej. W trakcie przebudowy została poprawiona nawierzchnia drogi poprzez położenie nawierzchni asfaltowej, wykonano odwodnienie drogi które rozwiąże problem bezpośredniego spływu wód na nieruchomości przyległe do drogi oraz zbudowano zjazdy indywidualne które umożliwią użytkownikom łatwiejsze i bezpieczniejsze włączanie się do ruchu.

 Przebudowa drogi gminnej poprawiła komunikację z drogą powiatową, wpłynęła na komfort jazdy, zmniejszyła ryzyko wypadków drogowych oraz ograniczyła emisję spalin i hałasu. Nowa droga poprawiła walory estetyczne miejscowości oraz zwiększyła  jej atrakcyjność ze względu na położenie miejscowości nad jeziorem, przyczyni się także do Rozwoju usług turystycznych i agroturystycznych.

Modernizacja drogi usprawni dojazd  mieszkańców miejscowości do pracy, instytucji publicznych, ośrodków zdrowia oraz bezpieczny dojazd dzieci do szkół.

Prace remontowe trwały w okresie od 21.10.2019r. do 16.12.2019r.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zawartej w dniu 23.09.2019r.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 739 794,94 zł zł.

Wartość dofinansowania z FDS wyniosła: 424 620,14 zł.

Wkład własny Gminy Stare Juchy wyniósł: 315 174,80 zł.

Autor: Beata Olechowska