Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

9lut2021

Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Stare Juchy - Gminny Komisarz Spisowy w Starych Juchach informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., (po nowelizacji przepisów do dnia 30 września 2021 r.) według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

Termin składania ofert: przedłużony do 16 lutego 2021r.

Szczegółowe informacje pod adresem

https://www.stare-juchy.pl/aktualnosci/i,narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-nabor-rachmistrzow-w-gminie-stare-juchy,3889.html

oraz na stronie BIP

https://stare-juchy.bipgminy.pl/public/ w zakładce - Spis powszechny ludności i mieszkań 2021

 

                                                                                                                      Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                                        Wójt Gminy Stare Juchy

                                                                                                                        /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
e-Urząd Gminy Stare Juchy