Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

2lip2020

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej

Wejście w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji uruchomiło nowy instrument wsparcia przedsiębiorców. Inwestując na gruntach publicznych i prywatnych, przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Na obszarze, który został przypisany Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym) decyzję o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Definicja nowej inwestycja jest rozumiana bardzo szeroko może to być:

  • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej,
  • Dywersyfikacja produkcji przez wprowadzenie nowych produktów,
  • Zmiana procesu produkcyjnego

Przedsiębiorcy realizujący nowy projekt inwestycyjny mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym PIT lub CIT.

Wysokość pomocy publicznej w gminie Stare Juchy wynosi:

50% dla dużego przedsiębiorcy

60% dla średniego przedsiębiorcy

70% dla małego przedsiębiorcy i mikro przedsiębiorcy poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Taka zachęta inwestycyjna może stanowić czynnik decyzyjny przy wyborze lokalizacji i sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości w gminie Stare Juchy.

Pliki do pobrania
Inwestuj i korzystaj z ulgi podatkowej dla twojej firmy.pdf
Profil zaufany