Aktualności

Ludzie i wydarzenia

31sie2022

Przekazywanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Konkursu Grantowego sfinansowanego z Funduszy Europejskich Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

     Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach w siedzibie Urzędu Gminy Stare Juchy przekazywany będzie sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Konkursu Grantowego sfinansowanego z Funduszy Europejskich Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - ,,Granty PPGR”.

     Osobami uprawnionymi do odbioru sprzętu komputerowego są opiekunowie prawni składający oświadczenie oraz pełnoletni uczniowie wnioskujący o grant.

     Dokumenty niezbędne do podpisania umowy darowizny:

urzędowy dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL dziecka (np. legitymacja szkolna zawierająca numer PESEL) i rodzica oraz dowód osobisty opiekuna prawnego (osoby składającej oświadczenie).

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy