Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

24cze2020

PRZYPOMINAMY!!!

Przypomina się mieszkańcom Gminy Stare Juchy o obowiązku przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z Rozporządzenia RM z dn. 29 maja 2020r w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Obostrzenia te obejmują obowiązek:

1.  zachowania 2 metrów przy przemieszczaniu się osób,

2.  zakrywania nosa i ust w określonych miejscach (jest to bezwzględny obowiązek a w innych  względny -przy zachowaniu 2 metrów odległości),

3. dezynfekcja rąk (w określonych miejscach publicznych).

 

Niestosowanie  się do w/w obostrzeń może skutkować konsekwencjami administracyjno – prawnymi.

Profil zaufany