Aktualności

Ludzie i wydarzenia

15lis2021

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020r.

Z satysfakcją prezentujemy Państwu czwartą edycję raportu o kondycji finansowej polskich samorządów w tym pozycję Gminy Stare Juchy. Ranking przygotowywany jest na podstawie danych przekazanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe i daje konkretny instrument do oceny funkcjonowania każdej, nawet najmniejszej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.

Rodzaje jednostek samorządu terytorialnego objętych badaniem w 2020 roku:

 • gminy wiejskie – 1533
 • gminy miejsko – wiejskie - 642
 • gminy miejskie – 236
 • miasta na prawach powiatu – 66
 • powiaty ziemskie – 314

           Razem – 2791

Oceny kondycji finansowej poszczególnych jednostek w Polsce dokonano za pomocą zestawu siedmiu wskaźników oceny ( niezmiennie stosowanych od 2019 roku):

Wskaźnik 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.

Wskaźnik 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.

Wskaźnik 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem .

Wskaźnik 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wskaźnik 5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem.

Wskaźnik 6. Relacje zobowiązań do dochodu ogółem.

Wskaźnik 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Uzyskane wyniki plasują naszą gminę na wysokiej pozycji co jest dla nas źródłem dużej satysfakcji i zadowolenia.

 • Pozycja - 370
 • Gmina - Stare Juchy
 • województwo - Warmińsko-Mazurskie
 • Wskaźnik 1 - 0,227
 • Wskaźnik 2 - 0,281
 • Wskaźnik 3 - 0,278
 • Wskaźnik 4 - 0,399
 • Wskaźnik 5 - 0,344
 • Wskaźnik 6 - 0,875
 • Wskaźnik 7 - 0,091
 • Indeks -   2,4%
 • Dystans - 47 %

 Źródło: Na podstawie danych MF według stanu 05.05.2021r.

Pełna wersja Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 znajduje się na

http://www.forum-ekonomiczne.pl

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy