Aktualności

Ludzie i wydarzenia

23maj2022

Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach

Grupa sołtysów z terenu Gminy wraz z Wójtem uczestniczyła w Samorządowym Forum Sołtysów, które odbyło się 20.05.2022r. w amfiteatrze w Ostródzie.

Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego, partnerami: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Sołtysów.

Uroczystości są formą okazania wdzięczności i szacunku wszystkim sołtysom za ich trud, wysiłek i zaangażowanie na rzecz swoich społeczności. Podczas uroczystości 100 sołtysów z Warmii i Mazur zostało wyróżnionych przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Wśród wyróżnionych znalazł się sołtys wsi Skomack Wielki - Pan Sylwester Zagraba.

W programie Samorządowego Forum Sołtysów znalazły się prezentacje stoisk Kół Gospodyń Wiejskich, podsumowanie konkursu na najciekawsze inicjatywy sołeckie oraz koncert Michała Wiśniewskiego.