Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

2kwi2019

Sołtysi z Gminy Stare Juchy podczas Warmińsko-Mazurskich obchodów Samorządowego Dnia Sołtysa

W piątek, 9 marca sołtysi Gminy Stare Juchy wraz z Panią Wójt Gminy, Ewą Jurkowską – Kawałko wzięli udział w Samorządowym Dniu Sołtysa organizowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pana Gustawa Marka Brzezina. Wydarzenie odbyło się w hali wystawienniczej Expo Mazury w Ostródzie, natomiast uczestnikom czas umilił występ Zespołu Akcent.

Podczas obchodów Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyróżnił 100 sołtysów z województwa warmińsko-mazurskiego za zaangażowanie społeczności lokalnych, inicjujących działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Wśród setki sołtysów wyróżniony został Pan Sławomir Zieliński, który pełnił stanowisko sołtysa Zawad Ełckich od 11 grudnia 2009 roku. Jest on również członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Mukszty”, członkiem Stowarzyszenia „Orzeł Stare Juchy”, Marszałkiem Sejmiku OPPE, członkiem RDDP Powiatu Ełckiego, członkiem Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Lider w EGO”.

Osiągnięcia jakie zdobył Pan Sławomir Zieliński to m.in.: I miejsce w Powiecie Ełckim za konkurs „Piękna wieś”, III m-ce w województwie warmińsko – mazurskim w konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna  wieś”.

Pan sołtys ma za sobą realizację licznych projektów i dotacji oraz efektywne wykorzystanie funduszy sołeckich na przestrzeni lat. Jednym z największych realizacji na rzecz sołectwa to projekt zrealizowany w 2013 r., pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Zawadach Ełckich”, dzięki któremu zostało stworzone miejsce wspólnych spotkań mieszkańców. W latach 2009 -2018 została wybudowana wiata oraz grill, renowacja i konserwacja placu zabaw, naprawa i konserwacja pomostu plażowego na jeziorze Zawadzkim.

Sołtys wsi na przestrzeni lat aktywnie działał przy świetlicy wiejskiej angażując przy tym lokalną społeczność, np. podczas organizacji wydarzenia „100 lat Niepodległej”.

Wszystkie te działania możliwe były dzięki owocnej i spójnej współpracy Sołectwa ze Stowarzyszeniem „MUKSZTY” oraz Gminą Stare Juchy i Starostwem Powiatu Ełckiego.  

Autor: Renata Nowosielska