Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

5paz2020

Sprawy w Urzędzie Gminy Stare Juchy załatwisz bez wychodzenia z domu

Nie trać czasu na chodzenie po urzędach! Już dziś załóż swój profil zaufany i załatw sprawy przez Internet.

 

 

Od czerwca 2020 Urząd Gminy Stare Juchy uruchamia nowoczesny cyfrowy portal E-urząd.

Na nim znajduje się 13 e-Usług związanych z podatkami, sprawami środowiskowymi, odpadami komunalnymi, środkami transportu. Portal umożliwia dokonywanie płatności za odpady komunalne, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, za podatki i opłaty lokalne oraz od środków transportowych. Można również sprawdzić historię zrealizowanych wpłat, datę zaksięgowania należności, ostatnie wystawione faktury za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.   

E-urząd jest miejscem, w którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące form załatwienia spraw urzędowych zarówno metodą tradycyjną – papierową,  jak również poprzez formularze elektroniczne.

Formularz podpisany profilem zaufanym ma moc wniosku papierowego podpisanego odręcznie przez wnioskodawcę. 

Gdzie można znaleźć portal e-Urząd?

Wchodząc bezpośrednio na stronę internetową:

https://eurzad.stare-juchy.pl/ 

lub za pośrednictwem naszej strony internetowej urzędu

https://stare-juchy.pl

na której znajduje się stosowny odnośnik do e-urzędu.

Jaki jest warunek korzystania z portalu?

Należy mieć tzw. Profil zaufany.

Co to jest i jak założyć profil zaufany?

Jest to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe, potwierdzisz swoją tożsamość w Internecie i podpiszesz elektroniczne dokumenty.

Są dwa sposoby założenia profilu zaufanego:

          1. za pomocą strony internetowej http://pz.gov.pl

          - załóż profil potwierdź go w wybranym punkcie potwierdzającym, masz na to 14 dni

            od złożenia wniosku

         2. za pomocą internetowego konta bankowego

           - sprawdź czy Twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto

           Bankowe i wyszukaj formularz o założenie profilu zaufanego. Wypełnij i wyślij.

           Profil zaufany ważny przez 3 lata, potem można przedłużyć jego ważność  o kolejne 3 lata.

3. Na stronie internetowej  http://pz.gov.pl znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o profilu zaufanym.

 

Co umożliwia nam profil zaufany?

Oprócz załatwiania spraw urzędowych profil zaufany umożliwi nam m.in. sprawdzenie swoich punktów karnych, danych w Rejestrze Dowodów Osobistych, ważności dowodów, danych w rejestrze PESEL, umożliwia złożenie wniosków o 500+ oraz inne sprawy urzędowe poprzez portal https://epuap.gov.pl/wps/portal

Wykaz spraw, które możesz zrealizować przez portal e-Urząd:

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 2. Deklaracja na podatek rolny
 3. Deklaracja na podatek leśny
 4. Deklaracja na podatek od nieruchomości
 5. Informacja o lasach
 6. Informacja o gruntach
 7. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 8. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9. Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych i posiadaniu gospodarstwa rolnego
 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 11. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 12. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 13. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości portalu e-urząd Gminy Stare Juchy

https://eurzad.stare-juchy.pl/

 

Projekt ”E-urząd w Urzędzie Gminy Stare Juchy” jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
Informacja o uruchomieniu portalu e-Urząd.pdf
e-Urząd Gminy Stare Juchy