Aktualności

Ludzie i wydarzenia

30maj2022

Szkolenia dla beneficjentów

 

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO" z siedzibą w Olecku zgodnie z planowanymi naborami w 2022 roku serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne oraz bezpłatne szkolenia przygotowujące do aplikowania - wsparcie w ramach działania:

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Szkolenia skierowane są do potencjalnych beneficjentów, tj. mieszkańców, przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę na obszarze działania LGD.

Terminy i miejsca szkoleń:

I. Wtorek, 7 czerwca, godz. 16:00-18:00

Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu, ul. Mafeckich 3, 19-300 Ełk

Środa, 8 czerwca, godz. 11:00-13:00

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

Środa, 8 czerwca, godz. 16:00-18:00

Świetlica wiejska w Sedrankach k/Olecka, Sedranki 8B

Prosimy o  telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 12:00.
LGD „Lider w EGO": (87) 610 11 83, biuro@liderwego.pl

Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Dodatkowe informacje: (87) 610 11 83.

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO"

(-) Jarosław Franczuk

Autor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIder w EGO"