Aktualności

Ludzie i wydarzenia

22mar2023

Szkolenie z pierwszej pomocy

W dniu 22 marca 2023 roku, w budynku Biblioteki Centrum Informacji i Kultury
w Starych Juchach, odbyło się szkolenie pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Centrum Informacji i Kultury na temat udzielania pierwszej pomocy.

Dzięki świetnemu przygotowaniu merytorycznemu jak
i praktycznemu ratowników z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie Filia w Ełku, uczestnicy szkolenia mieli możliwość nie tylko uzupełnienia posiadanej wiedzy ale także zadawania nurtujących pytań w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy.

Serdecznie dziękujemy Panom Ratownikom za przeprowadzenie szkolenia.

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy