Aktualności

Projekty UE

10mar2020

Trasa pieszo rowerowa z dofinansowaniem z Programu Polska-Litwa

W dniach 2-4 marca br. w Druskiennikach na Litwie odbyło się VII posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020, z udziałem przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego.

Spośród 68 wniosków aplikacyjnych złożonych w czwartym naborze wniosków w ramach czterech priorytetów, wybrano do dofinansowania 25 projektów transgranicznych. Nasza Gmina aplikowała wraz z partnerem litewskim Samorząd Birstonas  i Nadleśnictwem Ełk o środki finansowe w ramach Priorytetu I- Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami (Cel szczegółowy-Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze trans granicznym).

W tym Obszarze dofinansowanie otrzymało 5 samorządów w tym nasz. Projekt dotyczy budowy trasy pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie trwać będą prace przygotowawcze do podpisania umowy z Instytucją zarządzającą i Partnerami. 

·LT-PL-4R-293. Nazwa Projektu:  „Wspólna historia-wspólne ścieżki” Beneficjenci: Samorząd Birstonas, Gmina Stare Juchy, Nadleśnictwo Ełk.

Wartość projektu: 693.446,17 EUR

Autor: Beata Olechowska