Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

30sie2019

Turniej siatkówki plażowej

Zapraszamy na Turniej Siatkówki Plażowej!!!

Miejsce: boisko za B- CIiK
Data: 7.09.2019r. godzina 10:00

Wpisowe: 50 zł/ para.
Liczba drużyn ograniczona.
Zapisy w Bibliotece- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, ul. Ełcka 8, 19-330 Stare Juchy, tel. (87) 6199058, e- mail: sekretariat@bciik.pl

Regulamin Turnieju Siatkówki Plażowej
Stare Juchy, 07.09.2018r.

1.Organizatorem Turnieju Siatkówki plażowej jest Biblioteka- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, ul. Ełcka 8, 19-330 Stare Juchy, zwanej w dalszej części „Organizatorem”,

2.Turniej rozegrany zostanie 07 września 2019r. od godziny 10:00, na boisku za budynkiem Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy,

3.Drużyny należy zgłaszać do 05 września 2019r. osobiście w Bibliotece- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, telefonicznie pod nr telefonu (87) 619-90-58, bądź e- mailowo: sekretariat@bciik.pl ,

4.Drużyna zgłasza 2- osobowy skład zespołu, w tym kapitana. Dodatkowo może zgłosić 2 zawodników rezerwowych przed rozpoczęciem turnieju,

5.Kwota wpisowego: 50 zł od pary/ zespołu,

6.System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn i ustali go organizator turnieju,

7.Turniej rozgrywany będzie w miłej i przyjaznej atmosferze, w zgodzie z zasadą fair play,

8.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do ewentualnych zmian w regulaminie, a także do ewentualnego odwołania turnieju z przyczyn atmosferycznych, o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, bądź e- mailowo,

9.Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów,

10.Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty i protesty nie będą weryfikowane,

11.Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach i tym podobnym. W przypadku takich zdarzeń uczestniczą na własna odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby,

12.Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada,

13.Zawodników obowiązuje strój sportowy,

14.Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny - wymienione w powyższych punktach i podpunktach odpowiedzialny jest kapitan / kierownik drużyny,

15.Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator w porozumieniu z sędzią,

16.W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Nagrody: Nagrody oraz puchary za I, II, III miejsce, a pozostałe drużyny otrzymają dyplomy za udział w Turnieju.


Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że podczas imprezy będą wykonywane zdjęcia. Wejście na imprezę jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie. Zdjęcia z imprezy będą publikowane na stronie internetowej biblioteki (http://www.starejuchy.naszabiblioteka.com/). Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej biblioteki w zakładce „Informacje o ochronie danych osobowych” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie biblioteki.

Autor: Biblioteka-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy
Profil zaufany