Aktualności

Ludzie i wydarzenia

13kwi2022

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Olsztynie 

w okresie wakacji letnich w 2022 roku
zaprasza

dzieci rolników, urodzone w latach 2007 – 2015
na bezpłatne, 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne

Rolniku, jeżeli Twoje dziecko: 

- cierpi na choroby układu oddechowego, 

- zdiagnozowano u niego wady postawy lub choroby układu ruchu, 

to znaczy, że może potrzebować rehabilitacji leczniczej

Konieczne jest, aby przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlegało ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek w pełnym zakresie - aby ubezpieczenie to trwało nieprzerwanie co najmniej rok.

Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego dziecko jest leczone. Do wniosku powinny być dołączone następujące formularze: Informacja o stanie zdrowia dziecka wraz z Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz Oświadczenie, zawierające zgodę na udzielenie pomocy przedmedycznej i medycznej.

Druki formularzy oraz więcej informacji można uzyskać pod adresem www.krus.gov.pl, w jednostkach terenowych KRUS, pod adresem e-mail: olsztyn@krus.gov.pl lub pod numerami telefonów: 89 545 48 03, 89 545 48 89.

W pierwszej kolejności na turnus kierowane są dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (fakt ten należy udokumentować stosownym zaświadczeniem organu orzekającego).

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom m. in. całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która organizuje podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

Koszty pobytu dziecka na turnusie rehabilitacyjnym oraz koszty przejazdu do Centrum pokrywa KRUS.

W 2022 r. OR KRUS w Olsztynie otrzymał do dyspozycji miejsca w turnusach:

  • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2022 r. - dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu
  • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju w terminie od 14 lipca do 03 sierpnia 2022 r. - dla dzieci z chorobami układu oddechowego

Wnioski należy składać do 16 maja 2022 r.

Autor: KRUS
Pliki do pobrania
dokumenty do wypełnienia przy rehabilitacji dzieci.pdfWniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą.pdf