Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

24wrz2019

Umowa na dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisana.

W dniu 23.09.2019 r. w Parku Naukowo Technologicznym w Ełku zostały podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. Gminę Stare Juchy reprezentowała Pani Wójt Ewa Jurkowska - Kawałko wraz z Panią Anną Ejsmont – Skarbnik Gminy. Natomiast Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie reprezentował Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko - Mazurski.

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek na przebudowę drogi nr 176019N w miejscowości Rogale. Na ten cel zostało przyznane dofinansowanie  w wysokości 60% planowanej  inwestycji co stanowi kwotę 489 425,15zł.  Pozostała cześć w kwocie 326 283,44 zł jest wkładem własnym Gminy Stare Juchy.

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy