Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

17kwi2020

Umowa na dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach środków z budżetu województwa, warmińsko związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych podpisana.

W dniu 10.04.2019 r . w  została  podpisana przez Panią Wójt – Ewę Jurkowską Kawałko oraz Skarbnik Gminy – Annę Ejsmont umowa na dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach środków z budżetu województwa warmińsko związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na 2020 r pod nazwą: „Modernizacja dróg dojazdowych znajdujących się na działkach nr 89/11. 89/13, 89/12, 89/1. 89/2, 89/3, 89/5, 89/6, 89/7, 89/9,  oraz 69/3, 72/5 72/4 w miejscowości Dobra Wola w Gminie Stare Juchy”.

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek na przebudowę drogi nr 176002N w miejscowości Dobra Wola. Na ten cel zostało przyznane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie  w wysokości 60 000zł. Środki własne gminy stanowić będą 80 000 zł . W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek o długości 0,5 km. W zakres prac będzie obejmował podbudowę z kruszywa łamanego, wykonie nawierzchni bitumicznej oraz poboczy.

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Profil zaufany