Aktualności

Ludzie i wydarzenia

7mar2023

Umowa na przepompownie podpisana

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na „Przebudowę gminnych sieciowych przepompowni ścieków w Starych Juchach”

Inwestycja polega na wymianie 5 bardzo starych
i wysłużonych przepompowni ścieków, które tłoczą i przetłaczają ścieki do gminnej oczyszczalni. Zakres prac obejmuje roboty ziemne, sanitarne, montażowe
i elektryczne.

Wartość zamówienia to
1 209 609,55 zł.

Planowany termon zakończenia inwestycji to lipiec 2023 r. 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy