Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

18lip2019

Umowa na remont świetlicy wiejskiej w Starych Krzywych podpisana.

Dnia 15 lipca 2019r. Wójt Gminy Stare Juchy Pani Ewa Jurkowska – Kawałko razem ze Skarbnikiem Gminy Stare Juchy Panią Anną Ejsmont podpisały umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Stare Krzywe z przeznaczeniem na utworzenie  Klubu Senior + dla 15 osób starszych” – w części remont budynku.

Zadanie realizowane jest w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 współfinansowanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 73,95 % wartości zadania.

Termin zakończenia inwestycji do grudnia 2019 r.

Autor: Beata Olechowska
Profil zaufany