Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

12lip2019

Umowy na małe granty podpisane

W czwartek, 11 lipca 2019r. o godz. 10:00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie umów na „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. 

W spotkaniu uczestniczył Marszałek – Gustaw Marek Brzezin, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Sylwia Jaskulska oraz reprezentująca Gminę Stare Juchy – Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko,  Skarbnik Gminy  – Anna Ejsmont, oraz sołtys wsi Orzechowo – Danuta Kuderko.

Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych. Pomoc finansowa udzielana jest gminom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach z województwa warmińsko-mazurskiego.
W ramach konkursu Gmina Stare Juchy otrzyma dofinansowanie w kwocie 8300,00zł na zadanie „Miejsce spotkań w sołectwie Orzechowo”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie 8700,00 zł. Zadanie dotyczy wykonania sceny, która będzie służyła mieszkańcom i prężnie działającemu „Kołu Gospodyń Wiejskim”. W miejscowości zostanie postawiony tzw. witacz, który będzie w kształcie ryby.

Wszystkie prace związane z montażem zostaną wykonane przez mieszkańców sołectwa Orzechowo.

Termin wykonania inwestycji nie później niż do dnia 07 listopada 2019r. lub do dnia  faktycznego zakończenia realizacji zadania, jeżeli jest to termin krótszy niż 07 listopada 2019r.

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Profil zaufany