Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

12sty2020

UROCZYSTE OTWARCIE KLUBU SENIORA SENIOR+ W MIEJSCOWOŚCI STARE KRZYWE.

W dniu 10.01.2020r. w obecności Pani Joanny Jabłonki –Kastrau Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Ewy Kordalskiej Kierownika Oddziału Nadzoru I Kontroli z Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Ewy Jurkowskiej-Kawałko Wójta Gminy Stare Juchy, Pani Anny Ejsmont Skarbnika Gminy Stare Juchy, Pana Andrzeja Ruchalskiego Sołtysa miejscowości Stare Krzywe, Pani Haliny Dąbrowskiej Sołtysa miejscowości Nowe Krzywe, Pani Małgorzaty Łach Sołtysa miejscowości Płowce, Pana Kazimierza Waszkielewicza Radnego Gminy Stare Juchy oraz licznie przybyłych mieszkańców dokonano oficjalnego otwarcia Klubu „Senior+” utworzonego w ramach dofinansowania Programu Rządowego Wieloletniego „Senior+: na lata 2015-2020 edycja 2019 Moduł I utworzenie lub wyposażenie placówki  dla 15 osób starszych.

W ramach realizacji programu została wyremontowana świetlica wiejska na potrzeby Klubu „Senior+”. W ramach prac remontowych wykonano prace remontowe, instalacje sanitarne, kanalizacyjne, i elektryczne. Wybudowano nowe przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne. Dodatkowo Klub „Senior+” został wyposażony meble kuchenne z blatem, sprzęt Agd, oraz kompletny sprzęt nagłaśniający.

Otwarcie zainicjowało oficjale przecięcie wstęgi. Pani Joanna Jabłonka-Kastrau odczytała list gratulacyjny Pana Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Oprawę artystyczną zapewnił Zespół „Mazury” pod przewodnictwem instruktora Pana Daniela Szejdy, który w ostatnim czasie zwiększył swój skład osobowy – dołączyły do zespołu osoby z Klubu Seniora w miejscowości Stare Juchy.

 Organizatorzy uroczystości zadbali o poczęstunek dla Gości i wszystkich przybyłych mieszkańców.

Wartość projektu z Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019 Moduł I utworzenie lub wyposażenie placówki dla 15 osób starszych wyniósł: 196.069,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu wyniosło - 145.000,00 zł

Środki własne Gminy Stare Juchy wyniosły – 51.069,00 zł

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
List Wojewody.pdf
Profil zaufany