Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

27paz2020

URUCHOMIENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM

Wójt Gminy Stare Juchy uruchamia konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Stare Juchy

 

                                                                                             

w  sprawie  uruchomienia  konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok.

Na podstawie § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy – Wójt Gminy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące  Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok.

 

 

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok.

 Konsultacje społeczne  zostaną przeprowadzone w terminie od 27 października 2020r. do         10 listopada 2020r.

Ze względu na stan epidemiczny związany z koronawirusem COVID - 19 nie jest możliwe  zaplanowanie bezpośredniej formy przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Pośrednie formy prowadzenia konsultacji społecznych:

- Przekazywanie Wójtowi Gminy propozycji, opinii, uwag w czasie trwania konsultacji można zgłaszać telefonicznie, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres:

                                             Urząd Gminy Stare Juchy, ul. Plac -500 lecia 4,19-330 Stare Juchy,                                                                        e-mail: ue@stare-juchy.pl;  ug@stare-sjuchy.pl ; oraz adres  skrzynki ePUAP:       

 /qk25ra26bj/SkrytkaESP

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym  w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 84.2020.

Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500- lecia 4, pokój nr 1A.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pani Beata Olechowska – Podinspektor ds. Rozwoju Gminy. (ue@stare-juchy.pl, Tel.87 619 90 53 wew. 32).

                                                                                                                                Wójt Gminy Stare Juchy

                                                                                                                              (-) Ewa Jurkowska -Kawałko

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
Ogłoszenie Wójta Gminy stare Juchy z dnia 26 października 2020r..pdfZałącznik nr 1 do zarzadzenia nr 84.2020 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26 października 2020r..pdfZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 84.2020 Wójta Gminy Starev Juchy z dnia 26 października 2020r..pdfZarządzenie nr 84.2020 wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26 października 2020r..pdf
e-Urząd Gminy Stare Juchy