Aktualności

Ludzie i wydarzenia

26paz2022

URUCHOMIENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W 2023 ROKU

Uruchomienie konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w 2023 roku

 

Wójt Gminy Stare Juchy uruchamia konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2023 rok.

 

Stare Juchy, dnia 25.10.2022 r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Juchy

w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2023 rok

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tj.: Dz. u. z 2022 r. poz. 555) oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXX.213.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) – Wójt Gminy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące  Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2023 rok.

 

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2023 rok.

 

Konsultacje społeczne  zostaną przeprowadzone w dniu 08 listopada 2022 r. w formie otwartego spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Stare Juchy, które odbędzie się w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, przy ul. Ełckiej 8 w godz. 10:00 – 12:00.

 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym  w zakresie działalności pożytku publicznego na 2023 rok stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 85.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 października 2022 r.

 

Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500- lecia 4, pokój nr 1A.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pani Anna Pietkiewicz – Podinspektor ds. rozwoju Gminy (ue@stare-juchy.pl, tel. (87) 619 90 53 wew. 32).

 

                                                                                             Wójt Gminy Stare Juchy

                                                                                         /-/ Ewa Jurkowska - Kawałko

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
Ogłoszenie Wójta Gminy Styare Juchy z dnia 25.10.2022 .r.pdfZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.10.2022 r..pdfZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.10.2022 r..pdfZarządzenie Nr 85.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.10.2022 r..pdf