Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

1cze2021

Usuwanie azbestu na terenie Gminy Stare Juchy

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest realizowanego  przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Olsztynie jest szansa na pozyskanie środków dla mieszkańców Gminy Stare Juchy na dofinansowanie zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Stare Juchy.  
 

Zainteresowane osoby muszą wypełnić wniosek dostępny na stronie :

http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=87845  i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Juchy do 10 czerwca 2021 r.

 

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od przyznania środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji ok. 75%.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:

osoby fizyczne

-  stowarzyszenia

-  spółdzielnie mieszkaniowe

-  wspólnoty mieszkaniowe

-  rodzinne ogrody działkowe

-  kościoły i związki wyznaniowe

-  spółki prawna cywilnego i handlowego

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski w 2019 r. nie muszą składać nowych wniosków.

 

Uwaga!

Dofinansowaniem nie będą objęty związane z m.in.:

-  zakupem i montażem nowych pokryć dachowych

-  demontażem lub wymianą elementów konstrukcyjnych dachu lub ściany

-  demontażem elementów izolacyjnych dachów lub ścian

 

Dodatkowe informacje dostępnie w Urzędzie Gminy Stare Juchy pok. nr 2, tel. 87 619 90 53  wew. 32

  email: ue@stare-juchy.pl

 

 

 

Załączniki:

 

- wzór wniosku

- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

- informacja o usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stare Juchy

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
Informacja o usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stare Juchy.pdfWNIOSEK wzór.docxKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf
e-Urząd Gminy Stare Juchy