Aktualności

Turystyka

29sty2014

W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI

Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" postanowiło poszukać produktów i usług, które mogą być wizytówkami naszego regionu.

Często pytani przez turystów odpoczywających na mazurach, mamy trudności ze wskazaniem usługi lub produktu, który byłby charakterystyczny tylko dla naszego obszaru. Nic dziwnego, dzisiejsze Mazury, to zlepek ludzi, którzy przywieźli swoje tradycje i zwyczaje z przeróżnych stron Polski, a nawet świata. Mimo ponad 60 lat, nie ma niczego co integrowałoby ten obszar i wyróżniało go spośród innych. W celu poszukiwaniu takich wspólnych elementów Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" realizuje projekt pn.: „Produkty lokalne EGO”. 
 
Produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej. [Olga Gałek, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska]
 
W Olecku, 20 stycznia br. odbyła się konferencja otwierająca projekt. Uczestniczyło w niej ponad 80 przedstawicieli gmin i powiatów, właścicieli pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych, producentów lokalnej żywności. Przybyli również Senator RP Marek Konopka i Poseł na Sejm Andrzej Orzechowski
Projekt jest wdrażany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
Zaplanowane do realizacji działania mają przyczynić się do pobudzenia aktywności mieszkańców oraz ich czynnego udziału w przedsięwzięciach zmierzających do rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych. 
W efekcie powstanie Strategia Produktów Lokalnych EGO, wypracowana w sposób partycypacyjny, przy udziale wszystkich zainteresowanych grup społecznych. 
Strategia wytyczy kierunki rozwoju obszaru w oparciu o wykorzystanie m.in. istniejących produktów lokalnych , zasobów przyrodniczych  i kulturowych, turystyki i działalności  animacyjnej. W ramach projektu będą organizowane konsultacje społeczne w lutym, marcu i kwietniu 2014r. oraz debata i konferencja podsumowująca projekt. 
W trakcie pierwszego, inauguracyjnego spotkania uczestnicy Wysłuchali referatów: "Produkt lokalny obszaru EGO – diagnoza i rozwój", który wygłosił prof. Zbigniew Brodziński, dyrektor Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz "Prezentacja obszaru badań nad Strategią Rozwoju Produktów Lokalnych EGO", który wygłosiła Prezes Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej Elżbieta Niedziejko.
Zaprezentowano zespół pracowników, zaangażowanych w projekt, którzy utworzą  Radę ds. Rozwoju Produktów Lokalnych Obszaru EGO. Kieruje nią Moderator Rady – Jerzy Koźbiel, współpracujący z lokalna Grupą Działania "Lider w EGO", jako koordynator Biura Produktu Lokalnego, Regionalnego i Tradycyjnego.
Na terenie gminy Stare Juchy pracami koordynować będzie Magdalena Dołowy, mieszkanka Orzechowa. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych:
Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego:  http://www.mazurskiestowarzyszenielotnicze.pl/
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”: www.liderwego.pl, oraz oficjalnej 
stronie projektu: www.plego.pl
 
Autor: J. Franczuk