Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

26cze2020

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Stare Juchy Ewy Jurkowskiej Kawałko

W dniu 25 czerwca br. na XVI Sesji Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Stare Juchy Ewie Jurkowskiej-Kawałko wotum zaufania oraz opowiedziała się za udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu za 2019r.
 

Gratulacje w imieniu Radnych złożył Przewodniczący Rady Gminy Stare Juchy Pan Robert Andrzej Kozłowski.

Serdecznie gratulujemy zaangażowania i trudu włożonego w pracę i rozwój na rzecz  Gminy Stare Juchy.

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Profil zaufany