Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

28cze2019

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Stare Juchy Ewy Jurkowskiej Kawałko.

W dniu 27 czerwca br. na Sesji absolutoryjnej Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Stare Juchy Ewie Jurkowskiej-Kawałko wotum zaufania oraz opowiedziała się za przyjęciem absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok.

Gratulacje w imieniu Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości złożył Przewodniczący Rady Gminy Stare Juchy Pan Robert Kozłowski. Po zakończeniu Sesji do Wójta z gratulacjami udali się też pracownicy Urzędu Gminy.

Obowiązek podjęcia uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania został wprowadzony zmianą do ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z przepisami uchwała podejmowana jest po zakończeniu debaty nad raportem o stanie z gminy za rok poprzedni.

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy