Aktualności

Ludzie i wydarzenia

27paz2022

WZNOWIENIE INWESTYCJI PRZY SZKOLE

 

W dniu 27.10.2022 r. Gmina Stare Juchy podpisała umowę na realizację zadania „Budowa Parku rekreacyjno- turystycznego dla rodzin z dziećmi w Starych Juchach wraz z zagospodarowaniem terenu”.  W dniu podpisania umowy nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy.

Wcześniejsza umowa z lutego 2022 roku została rozwiązana z winy wykonawcy. Gmina zgodnie z ustawą PZP przeprowadziła ponowny przetarg wyłaniając nowego wykonawcę. Zgodnie z ustaleniami z narady budowlanej nowy wykonawca wejdzie na teren budowy w listopadzie 2022 roku.

 

Termin realizacji umowy do 27.05.2023r.