Aktualności

Ludzie i wydarzenia

26paz2022

ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL KAMIENNY NA SEZON GZREWCZY 2022/2023 - ZGŁOSZENIE DO 04 LISTOPADA 2022 ROKU

Zapotrzebowanie na węgiel – zgłoszenie do 04 listopada 2022r

 

 

W związku z pracami nad ustawą dotyczącą dystrybucji i sprzedaży węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, wójt Gminy Stare Juchy zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na sezon grzewczy 2022/2023.

Pozwoli to na określenie skali potrzeb i wyznaczy dalsze, ewentualne kierunki działania jst. Projekt ustawy zakłada:

samorządy będą mogły zakupić węgiel od importerów, a następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 000 zł brutto za tonę. Do ceny 2000 zł nie wlicza się kosztów transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.
mieszkaniec może zakupić do 1,5t w okresie do 31.12.2022 i do 1,5t i w okresie 01.01.2023r – 30.04.2023r na gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek węglowy.

 

Wobec powyższego prosimy osoby zainteresowane zakupem węgla o niezwłoczne dostarczenie do Urzędu Gminy (sekretariat) druku zgłoszenia na zapotrzebowanie nie później niż do dnia 04.11.2022 r. Druk zgłoszenia do pobrania poniżej.

Druki zgłoszeń podpisane i zeskanowane można przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ug@stare-juchy.pl bądź za pomocą komunikacji elektronicznej.

Plik do pobrania:

Formularz zapotrzebowania na węgiel i Klauzula informacyjna RODO   

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
Formularz zapotzrebowania na węgiel.pdf