Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

30wrz2019

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji drogowej

W dniu 23.09.2019r Gmina Stare Juchy podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa dotyczy przebudowy drogi nr 176019N w miejscowości Rogale. Przebudowa zakłada poprawę nawierzchni drogi poprzez położenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie odwodnienia oraz poprawę komunikacji z drogą powiatową . Inwestycja poprawi również bezpieczeństwo użytkowników drogi, jej walory estetyczne i przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości.

Całkowita wartość inwestycji:  379 794,94zł.

Wartość dofinansowania z  Funduszu Dróg Samorządowych:  424 620,14zł

Wkład własny Gminy Stare Juchy:  315 174,80zł

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy