Fundusz Inwestycji Lokalnych

Fundusz Inwestycji Lokalnych

18sty2021

Środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wielkość środków finansowych jakie otrzymała Gmina Stare Juchy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 500 000zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie w części wkładu własnego do inwestycji realizowanych na terenie Gminy w ramach projektów unijnych – Interreg Polska – Rosja i Polska – Litwa oraz innych programów. Z dotychczasowej puli przyznanych środków finansowych dofinansowano następujące inwestycje: 

1. „Dostępna wysokiej jakości woda w Gminne Stare Juchy i  obwodzie Oziersk”

A. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liski – dofinansowanie ze środków Fundacji Inwestycji Lokalnych: 29 856,07zł

B. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bałamutowo, Laśmiady i Jeziorowskie wraz z montażem opomiarowania sieci na terenie Gminy - – dofinansowanie i kwota 91 984,70zł.

2. „Wspólna historia – wspólne drogi”.

A. Rewitalizacja i dostosowanie skweru dla rowerzystów i pieszych - – dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych: 52 179,08zł

3. Przebudowa drogi gminnej nr 117600N w miejscowości Dobra Wola - dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych: 79 988,22zł.

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy