O gminie...

Ludzie i wydarzenia

22cze2007

WODY GMINY STARE JUCHY

Wody zajmują aż 13% powierzchni gminy!
Obszar gminy należy do dorzecza Wisły w zlewni Morza Bałtyckiego. Większość terenu gminy odwadniana jest w kierunku południowym. Środkowa część gminy odwadniana jest przez rzekę Gawlik, będącą prawym dopływem rzeki Ełk (na długości ok. 2 km płynącą wzdłuż granicy gminy). Rzeka Ełk należy do zlewni Biebrzy. Okolice Skomacka Wielkiego odwadniane są strumieniami i ciekami spływającymi do jeziora Orzysz, a w dalszej kolejności do rzeki Pisy. Obie rzeki (Pisa i Biebrza) odprowadzają wody do Narwi, a za jej pośrednictwem do Wisły.

Wody w gminie Stare Juchy zajmują łącznie około 3393 hektarów, co stanowi ponad 13% jej powierzchni. Jest tu w sumie 28 jezior, z czego w pobliżu Starych Juch znajduje się ich siedem. Za wyjątkiem jeziora powstałego w wyrobisku po dawnej żwirowni (na południe od szosy Liski-Jeziorowskie), wszystkie inne zbiorniki wodne są pochodzenia polodowcowego. Większość z nich jest kształtu rynnowego (długie i wąskie np. Jędzelewo, Krzywił, Szóstak), pozostałe zaś to zwykle duże akweny o płaskich brzegach i licznych zatokach (jeziora moreny dennej np. Łaśmiady, Zawadzkie) oraz małe okrągłe bezodpływowe “oczka” (Jezioro Juskie, Ślepieniec). Część z jezior wykazuje w chwili obecnej tendencję do zarastania (Bocianek, Żabieniec), inne z kolei “powracają” na swoje dawne miejsca (Czarne, Pokrzywy).

Największym zbiornikiem jest jezioro Łaśmiady (o pow. ok. 1060 ha). Większymi jeziorami są także Szóstak o powierzchni 490,05 ha, Ułówki liczące 264,82 ha i Sawinda Wielka o powierzchni 226,80 ha (tab. 1). Największy udział wód w powierzchni wsi występuje w Łaśmiadach 81,53%, Orzechowie 25,98% i Gorle 24,23%.

Tabela 1. Charakterystyka jezior gminy Stare Juchy

Wyszczególnienie

Powie-
rzchnia
[ha]

Głęb. maks.
[m]

Położenie

Bocian

9,00

na północ od wsi Panistruga i na zachód od wsi Orzechowo

Bocianek

na płn. od wsi Panistruga i na zach. od Orzechowa, w pobliżu jez. Bocian.

Czarne (Wylewy)

88,65

na zachód od wsi Ostrów i na północ od jeziora Orzysz

Garbas

45,81

37,90

na południe od wsi Liski

Garbas Mały

2,85

11,60

Śródleśne jezioro na południowy zachód od wsi Liski i jeziora Garbas

Grabnickie

22,23

5,60

na południowy zachód od jeziora Sawinda Wielka przy wsi Grabnik

Jędzelewo

128,59

13,30

na zachód od Starych Juch

Juskie

0,83

między stacją kolejową a ulicą Długą

Kleszczówka

4,60

na południowy wschód od wsi Szczecinowo

Krzywił (Krzywe)

24,39

9,70

przy wsi Nowe Krzywe

Łaśmiady (Zdręczno)

1060,00

43,70

wsch. brzeg stanowi granicę gminy. Położone są nad nim wsie Łaśmiady, Sikory Juskie oraz Piaski i Sajzy (gmina Ełk)

Małe (Sęczek)

10,30

4,50

na południowy wschód od wsi Grabnik

Mieczówka

83,26

18,80

na wschód od wsi Skomack Wielki

Mleczówka Mała

7,19

między wsią Skomack Wielki a jeziorem Mleczówka

Orzechówko
(Szóstak Mały)

16,30

4,70

na południe od wsi Orzechowo

Pokrzywy

4,37

na wschód od szosy Stare Juchy - Szczecinowo

Rekąty

58,74

5,50

na południowy wschód od Starych Juch, po lewej stronie drogi do Ełku

Rogal (Rogale Wielkie, Duże)

32,25

22,10

przy wsi Rogale

Rogalik
(Rogale Małe)

15,12

na południowy wschód od wsi Rogale

Rogaliki

4,76

na północny zachód od wsi Rogale

Sawinda Wielka

226,80

9,50