Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Nieruchomości

Ludzie i wydarzenia

9mar2021

WÓJT GMINY STARE JUCHY ODWOŁUJE OGŁOSZONE PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI

 

Stare Juchy, 09.03.2021r.

Znak:   RGN.6840.1.2020

RGN.6840.6.2020

 

WÓJT GMINY STARE JUCHY ODWOŁUJE OGŁOSZONE PRZETARGI

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

Wójt Gminy Stare Juchy odwołuje:

- trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Stare Juchy tj. działki nr 509/12 o pow. 0,0935 ha KW OL1E/00011429/6 wraz z udziałem 935/6632 w działce nr 509/8 o pow. 0,0839 ha, KW OL1E/00070114/6, wyznaczony na dzień 12.03.2021 roku na godzinę 1000 .

- pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Stare Juchy tj. działki nr 509/11 o pow. 0,0971 ha KW OL1E/00011429/6 wraz z udziałem 971/6632 w działce nr 509/8 o pow. 0,0839 ha, KW OL1E/00070114/6, wyznaczony na dzień 26.03.2021 roku na godzinę 1000 .

Powodem odwołania przetargu jest wprowadzenie § 27 ust.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.367), który wprowadza obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 obszar województwa warmińsko- mazurskiego.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Juchy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://stare-juchy.bipgminy.pl/public i na stronie internetowej https://www.stare-juchy.pl/.

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o odwołaniu przetargu na rachunek, z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 87 619 90 53 wew. 36.

 

    Wójt Gminy Stare Juchy

  /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
e-Urząd Gminy Stare Juchy