Nieruchomości

Ludzie i wydarzenia

22lut2023

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 284, obręb Skomack Wielki

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stare Juchy, oznaczonej nr działki 284 o pow. 0,1500 ha, położonej w obrębie Skomack Wielki, gm. Stare Juch, dla której Sąd Rejonowy
w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW
nr OL1E/00079694/8.
W skład działki wchodzi rodzaj użytku: B - 0,1500 ha.

Pliki do pobrania
Ogłoszenie - dz. nr 284 Skomack Wielki.pdf